Dispozice

  • 5 + kk
  • Zastavěná plocha: 86,0 m²
  • Užitná plocha 1NP: 62,2 m²
  • Užitná plocha 2NP: 60,5 m²
  • Užitná plocha celkem: 122,7 m²

Idea

Záměrem bylo vytvořit rodinný dům s parametry splňujícími nízkoenergetický i pasivní standard. Proto byl volen kompaktní a jednoduchý tvar s kvalitní dispozicí a účelovou kompozicí okenních otvorů. Dispozičně je objekt navržen tak, aby byla maximalizována plocha hlavní pobytové místnosti. Vnitřní komunikace jsou, vzhledem k velikosti půdorysu, minimalizovány. Hmota rodinného domu má obdélníkový půdorys o rozměrech 10,75 x 8m a je zastřešena šikmou střechou bez přesahu.


Dispozice domu

Jedná se o dvoupodlažní dispozici dělenou na vstupní patro určené ke společnému pobytu rodiny a na patro klidové s ložnicemi a koupelnou.
Vstup do domu je navržen přes zádveří, ze kterého je navržen vstup do technické místnosti, pracovny, hygienického zázemí a obytného prostoru. V obytném prostoru je navržen kuchyňský kout se spíží. Dominantou obytného prostoru je bezesporu křivočaré schodiště, spojující obě podlaží objektu. Nástupní polovina schodiště je odkrytá směrem do obytné místnosti. Tím celý hlavní obytný prostor získá pocitově větší objem a bude tak propojen s podkrovním patrem. V podkroví je navržena společná koupelna, ložnice se šatnou a dva pokoje.
Kompozice oken vychází z dispozičního řešení objektu. Velké prosklené plochy jsou navrženy v obytném prostoru. V soukromých pokojích je podíl plochy prosklení taktéž nezanedbatelný. Celý interiér rodinného domu je tak velmi dobře prosvětlen.


Materiálový a barevný výraz domu

Převážná část objektu bude omítnuta fasádní omítkou. Pro podpoření architektonického výrazu a zvýraznění kompozice ploch ve fasádě bude mezi okny ve štítech použito obkladového materiálu – dřeva, velkoformátové desky nebo kamenného obkladu. Objekt může být zastřešen krytinou taškovou nebo plechovou, popřípadě krytinou z vláknocementových šablon. Nerezový komín na fasádě štítové zdi je rovněž nezanedbatelným prvkem dotvářejícím architekturu domu.


Stavební řešení

Jedná se o dvoupodlažní stavbu zděného stěnového systému. Základovou konstrukci objektu tvoří základové pasy a základová deska. Střecha je šikmá sedlová s dřevěnou nosnou konstrukcí.
Stavba je vyzděná z keramických bloků HELUZ Family založenou na železobetonových základových pasech systému STAVOMODUL. Obvodové zdivo tvoří zároveň svislé nosné konstrukce budovy. Strop je tvořen sádrokartonovým podhledem. Obvodové zdivo je zakončeno železobetonovým obvodovým věncem. Překlady jsou keramické systému HELUZ. Příčky jsou navrženy ze systému Heluz. Střecha je tvořena dřevěnou konstrukcí. Přilehlé plochy stavby tvoří zpevněný příjezd, chodník a terasa ze zámkové dlažby.


Technologické řešení

Objekt je navržen jako nízkoenergetický nebo pasivní dům. U pasivní varianty je v objektu uvažována řízená výměna vzduchu s rekuperací. Přísun čerstvého vzduchu bude řešen rozvodem a přívodními koncovkami v podlaze. Odvod znečištěného vzduchu bude řešen pomocí nasávacích koncovek a potrubí ve stropě. Rekuperační jednotka bude umístěna v technické místnosti. U nízkoenergetické varianty nucená výměna vzduchu uvažována není.
Vytápění objektu je řešeno tepelným čerpadlem a teplovodním systémem podlahového vytápění ve všech místnostech. Tepelné čerpadlo slouží současně pro ohřev TUV. Jako sekundární tepelný zdroj je uvažována elektrická topná tyč, která je součástí tělesa čerpadla. V koupelně je otopná soustava doplněna o otopný žebřík.