Dispozice

  • 4 + kk
  • Zastavěná plocha: 150,0 m²
  • Obytná plocha: 79,0 m²
  • Užitná plocha: 116,0 m²

Idea

Záměrem bylo vytvořit jednopodlažní rodinný dům s parametry splňujícími nízkoenergetický standard. Proto byl volen kompaktní a jednoduchý tvar s účelnou dispozicí a kompozicí okenních otvorů. Dispozičně je objekt dělen na část sloužící společnému pobytu rodiny a část spíše soukromou s ložnicemi. Hmota rodinného domu má půdorys tvaru písmene L složený ze dvou obdélníků. Část pobytová je zastřešena šikmou sedlovou střechou bez přesahu, část klidová je pak zastřešena střechou pultovou. Pohledově se však jednostranný sklon pultové střechy neuplatní, protože je překryt atikou a dotváří tak dojem čistoty celé hmoty. Výraz domu je dotvořen vystupujícím boxem ukrývajícím koupelnu. Na křídlo s pokoji navazuje kryté parkovací stání.


Dispozice domu

Jedná se o jednopodlažní dispozici dělenou na vstupní část, pobytovou část určenou ke společnému pobytu rodiny a na klidovou část s ložnicemi. Vstup do domu je navržen přes zádveří, na které dispozičně navazuje chodba. Ze zádveří je přístupné hygienické zázemí domu. Z chodby je umožněn vstup do technické místnosti, obytného prostoru a dále pak k jednotlivým pokojům. V obytném prostoru je navržen kuchyňský kout. Obytný prostor je možno ponechat otevřený až do krovu. Celý prostor tím získá na kvalitě a zajímavosti. Pokoje jsou řazeny vedle sebe a dávají tak tvar klidovému křídlu domu. Rodinný dům má dvě podoby. Směrem do ulice se uzavírá menšími okny, zatímco zůstává maximálně otevřen do prostoru soukromé zahrady. Kompozice oken vychází z dispozičního řešení objektu a snahy o maximální propojení interiéru a exteriéru. Velké prosklené plochy jsou navrženy v obytném prostoru i v soukromých pokojích. Celý interiér rodinného domu je tak velmi dobře prosvětlen a přímo propojen se zahradou.


Materiálový a barevný výraz domu

Převážná část objektu bude omítnuta fasádní omítkou. Pro podpoření architektonického výrazu je navržen box skrývající koupelnu, který vystupuje z části hmoty se šikmou střechou. Na něj je užito výrazně odlišného materiálu (pozinkovaného plechu nebo obkladového materiálu – např. dřeva nebo velkoformátových desek). Objekt může být zastřešen krytinou taškovou nebo plechovou, popřípadě krytinou z vláknocementových šablon. Atika části s ložnicemi je obložena velkoformátovými deskami. Podporu výrazu domu a zvýraznění její horizontální linie zajišťují obklady mezi okny.


Stavební řešení

Jedná se o jednopodlažní stavbu zděného stěnového systému. Základovou konstrukci objektu tvoří základové pasy a základová deska. Střecha je šikmá sedlová s dřevěnou nosnou konstrukcí. Stavba je vyzděná z keramických bloků HELUZ Family založenou na železobetonových základových pasech systému STAVOMODUL. Obvodové zdivo tvoří zároveň svislé nosné konstrukce budovy. Strop je tvořen sádrokartonovým podhledem. Obvodové zdivo je zakončeno železobetonovým obvodovým věncem. Překlady jsou keramické systému HELUZ. Příčky jsou navrženy ze systému Heluz. Střecha je tvořena dřevěnou konstrukcí. Přilehlé plochy stavby tvoří zpevněný příjezd, chodník a terasa ze zámkové dlažby.


Technologické řešení

Objekt je navržen jako nízkoenergetický dům. Nucená výměna vzduchu uvažována není. Vytápění objektu je řešeno elektrickým kotlem a elektrickým systémem podlahového vytápění ve všech místnostech. V koupelně je otopná soustava doplněna o otopný žebřík. Je zde i možnost instalace tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo pak slouží současně pro vytápění a ohřev TUV. Tepelné čerpadlo je ekologickým zdrojem tepla a výrazně šetří roční náklady na provoz domu.