Dispozice

  • 4 + kk
  • Zastavěná plocha: 116,13 m²
  • Užitná plocha: 89,38 m²

Idea

Záměrem bylo vytvořit malý rodinný dům s parametry splňujícími nízkoenergetický standard. Proto byl zvolen kompaktní a jednoduchý tvar s kvalitní dispozicí a účelovou kompozicí okenních otvorů. Dispozičně je objekt navržen tak, aby byla maximalizována plocha hlavní pobytové místnosti. Vnitřní komunikace jsou, vzhledem k velikosti půdorysu, minimalizovány. Hmota rodinného domu má obdélníkový půdorys o rozměrech 11,5 x 8,5m a je zastřešena šikmou sedlovou střechou bez přesahu.


Dispozice domu

Jedná se o jednopodlažní dispozici. Vstup do domu je navržen přes zádveří, umístěného v centru dispozice. Z něj pak je navržen vstup do chodby. Chodba je hlavním komunikačním uzlem umožňujícím přístup k pokojům a hygienickému zázemí jedním směrem dispozice a do obytného prostoru směrem druhým. I na tak malém prostoru tedy dochází k částečnému oddělení půdorysu na část s ložnicemi a na část společnou - pobytovou. Součástí chodby je kout pro umístění technologického zázemí domu. V obytném prostoru je navržen kuchyňský kout se spíží. Dominantou obytného prostoru jsou prosklené plochy, umožňující kontakt s exteriérem. Kompozice oken vychází z dispozičního řešení objektu a ze snahy o celkově uspořádaný výraz domu. Velké prosklené plochy jsou navrženy v obytném prostoru. V soukromých pokojích jsou okna umístěna téměř přes celou obvodovou stěnu, což je velmi příznivé vzhledem k množství denního světla. Celý interiér rodinného domu je tak velmi dobře prosvětlen.


Materiálový a barevný výraz domu

Převážná část objektu bude omítnuta fasádní omítkou v bílé barvě. Pro podpoření architektonického výrazu a zvýraznění kompozice ploch ve fasádě je mezi okny navrženo použití odlišné barvy fasády nebo obkladu. Objekt bude zastřešen plechovou krytinou.


Stavební řešení

Jedná se o jednopodlažní stavbu zděného stěnového systému. Základovou konstrukci objektu tvoří základové pasy a základová deska. Střecha je šikmá sedlová s dřevěnou nosnou konstrukcí. Stavba je vyzděna z broušených cihelných bloků HELUZ Family 50 založena na betonových základových pasech systému STAVOMODUL. Obvodové zdivo tvoří zároveň svislé nosné konstrukce budovy. Strop je tvořen sádrokartonovým podhledem. Obvodové zdivo je zakončeno železobetonovým obvodovým věncem. Překlady jsou keramické systému HELUZ. Příčky jsou navrženy ze systému HELUZ. Střecha je tvořena dřevěnou konstrukcí. Přilehlé plochy stavby tvoří dva zpevněné pásy pro příjezd, nášlapy pro příchod do domu a terasa ze zámkové dlažby.


Technologické řešení

Objekt je navržen jako rodinný dům v nízkoenergetickém standardu. Vytápění objektu je řešeno systémem elektrického podlahového vytápění ve všech místnostech. Ohřev teplé vody je zajištěn elektrickým kotlem. V koupelně je otopná soustava doplněna o otopný žebřík.